Nyanläggning

Vi hjälper gärna till med alla former av nyanläggning, allt från idé till färdig trädgård.

Vi kan vara Er behjälpliga hela vägen från ritningar, mängdberäkningar, val av material och till färdigställande och utförande av nyanläggningen.

 

  • Sten- och plattläggningar – Oavsett mängd, sten, plattor och funktion.
  • Anläggning av planteringsytor – Underarbete och kantsättning samt plantering.
  • Anläggning av gräsytor – Både på rulle och sådd.
  • Gångar, trappor, körbara ytor, murar, uteplatser.
  • Plantering


Behöver ni hjälp med växtval, transport och inköp eller kanske bara hjälp med att plantera ut Era nya växter?
Vi kan plantering så tveka inte utan kontakta oss för kostnadsförslag.

Stensättning
Vi hjälper Er gärna att laga, förbättra eller nyanlägga stensättning i Er utemiljö. En stensättning ska vara lättskött, trevlig att se på och funktionell. Vi stensätter allt ifrån privata trädgårdar till stora kommersiella fastigheter.

* Uteplatser         * Körbara ytor               * Trädgårdsgångar
* Stenmurar         * Garage uppfarter         * Entréer

Har ni frågor gällande stensättning, kontakta oss!

Gabionmurar

Ett snyggt och annorlunda sätt att bygga en mur med.

Gabionerna är tillverkade av svetsade nät som är galvade (aluminium/zink). Näten sätts ihop med kopplingsspiraler eller clips. För att korgarna ska hålla formen när de fylls placeras distansstag mellan ytternäten (4st/m2). Maskstorleken är 75 x 75mm. Gabionnäten kan erhållas i olika trådtjocklekar, de vanligaste är 3mm (vanligast), 4mm, 4,55mm.

Näten kan erhållas i olika storlekar, vanligaste är 1 x 1m, 1 x 0,7m, 0,7 x 0,5m.

Gabionmuren kan antingen byggas som en stöd- eller fristående mur.  Om muren ska fungera som en stödmur så är det viktigt att ta hänsyn till eventuella laster som kan påverka muren, t.ex. kraftig slänt eller väg ovan mur. Detta påverkar dimensioneringen av korgarna.

Ska muren endast ta upp bakomliggande jordmassor så kan en meter hög mur göras t.ex. 0,7m djup.

Om muren ska göras högre än 1m måste man eventuellt komplettera med ett geonät.

Muren placeras på en väl kompakterad  grus/makadambädd. Bredden på ”sulan” ska vara minst 200mm bredare än själva muren och ska omslutas av en fiberduk. Djupet på schakten beror på vilket material som finns i marken. Lerigt material kräver en djupare grusbädd.

Stenmaterialet som fylls i korgarna kan antingen vara runda fältstenar eller krossat material.

Stenstorlek som är lämplig är 80 – 120mm.

För mer information, titta på vår samarbetspartner Viacons hemsida.


Sedumtak
Hur kul är det att titta ut på miljöhusets plåttak eller grannens papptak? Vi hjälper er gärna att beklä Ert tak med sedum. Sedumtak läggs ut som kvadratmeterstora växtmattor och kombineras gärna med tunnare lager av singel runt takbrunnar/takfönster för att ge ett estetiskt tilltalande intryck. Inom 6 mån har de växt ihop och man kan inte längre se skarvarna. Växterna består av en kombination av sedumarter som är näst intill skötselfria.

Fördelar med ett sedumtak är bl.a.

  • Skyddar taket mot vädrets makter. Studier visar att livslängden kan fördubblas.
  • Det reducerar dagvattenutsläppet med i snitt 50 %
  • Växtlighet ger en trivsammare miljö

 

För mer information titta på vår samarbetspartner Viacons hemsida.