Trädgårdsskötsel

En välskött trädgård ger ett väldigt trevligt intryck och skapar en trivsam miljö.
Vi ser till att Er utemiljö är fin och välskött. Allt ifrån gräsklippning och häckklippning till ogräsbekämpning samt renhållning av Er utemiljö. Skötsel och underhåll. Beskärning och gödning är saker som ofta glöms bort men för att Er utemiljö ska vara fin så behövs det gödning och flera sorters beskärning. Vi utför föryngringsbeskärning, radikalbeskärning, rosenbeskärning, fruktträdsbeskärning och säkerhetsbeskärning.

  • Beskärning
  • Bevattning
  • Renhållning
  • Ogräsbekämpning
  • Häckklippning
  • Sten- och plattläggningar
  • Gräsklippning
  • Nyanläggningar
  • Trädfällningar

Grönyteskötsel
Grönytor är fina och skapar en trevlig miljö men de behöver skötas annars blir de snabbt ett irritationsmoment i Er utemiljö. Vi kan grönyteskötsel!
Gräsklippning, kantskärning, trimning, vertikalskärning, gödning och bevattning tar vi hand om åt Er så att ni alltid har en fin, mjuk och grön gräsmatta.

Trädfällning
Har ni ett träd som står dumt till, svårt att fälla det?
Inga träd är för svåra för oss att fälla. Vi fäller, styckar upp och transporterar bort allt åt Er. Önskar Ni stubbfräsning så ombesörjer vi det också.  Vi utför även alla former av beskärning, från beskärning av rosor till att ta ner höjden och in omfånget på träd som har vuxit sig för stora för fastigheten.

Bevattning
Vi bevattnar allt från villaträdgårdar till stora nyplanterade rabatter. Beroende på hur planteringen är gjord kan man välja mellan bevattningsspett eller vanlig bevattning uppifrån.

Om Ni har frågor gällande bevattning, kontakta oss.