Asfaltering

Asfaltering är en av våra tjänster. Så kallade ”pott-hål” upp till några kvadratmeter gör vi själva med en reaktiv härdande asfaltblandning från vår samarbetspartner Schweden Splitt AB . Vårt mål är att laga dessa irriterande ”pott-hål” inom en vecka efter beställning. Handlar det om större ytor tar vi hjälp av någon av våra större samarbetspartners inom asfaltering.

Givetvis erbjuder vi även tillhörande linje- och teckenmålning så som parkeringsplatser, pilar, siffror, handikapplats etc.