Trädgårdsskötsel


Att sköta om trädgården är viktigt för boendemiljön. Vår kompetenta personal sköter Er trädgård på bästa möjliga vis. För alla kunder som så önskar kommer vi, på vår hemsida, att lägga upp en situationsbeskrivning över Er trädgård. Här kommer Ni att kunna se vilken status Era växter / planteringar har, t.ex. om de har gått ut och behöver bytas eller när de är beskurna etc.

Grönyteskötsel
Gräsmattorna är det första intrycket man får i en trädgård. Att dessa klipps och trimmas på regelbunden basis är mycket viktigt för helhetsintrycket. För att gräsmattorna ska vara fina behöver man göda, lufta, klippa, trimma, mossriva m.m. Det är något vi ta hand om på de objekt vi förvaltar.

Bevattning
För att växterna hos Er ska frodas och se bra ut kan det vi längre torkperioder behövas bevattning. Gäller det nyplanterade träd som ännu inte hunnit etablera sig kan det vara bra med bevattningsspett för att komma ner till rötterna. Gäller det vanliga perenner räcker det med en vanlig vattenspridare.

Beskärning
Att beskära buskar och träd på rätt sätt och vid rätt tidpunkt på året är av stor vikt för växtens välmående och framtida utveckling. Ett träd som växer för nära en vägg eller en gata kan behöva klippas upp eller minskas i omfång.

Trädfällning & Stubbfräsning
När man planterar träd tänker man kanske inte på att det står för nära huset. När det sedan växt några år märker man att det påverkar byggnaden eller trädgården negativt. Här hjälper vi er gärna att ta bort både trädet och stubben som blir kvar. Givetvis ser vi till att avfall efter vårt utförda arbete transporteras bort.

Lekplatser
Oavsett om det gäller ett område med hyresfastigheter, en samfällighet eller en bostadsrättsförening så finns det oftast ganska mycket barn. Dessa små personer behöver någonstans att få utlopp för all sin energi och vad passar då inte bättre än en lekplats. Vi hjälper Er gärna med hela jobbet, från projektering och montering till besiktning. MAF AB har personal för alla leden i lekplatsens utveckling. Vår besiktningsman har lång erfarenhet inom byggsektorn och han har jobbat bl.a. på Boverket. www.consulfing.se